perjantai 21. syyskuuta 2012

Vaalikoneet

Vaalikoneiden täyttöhän käy ihan työstä! Tai ainakin melkein. Aikaa noihin saa kyllä ihan kivasti uppoamaan, mutta onneksi ei tälle perjantai-illallekaan sen kummempaa suunnitelmaa ollut. Yle:n ja MTV3:n vaalikoneet on vielä hieman vaiheessa, kun haluan paneutua asioihin kunnolla ja perustella vastaukseni. Pakko avautua, kun Yle:n koneessa on mun mielestä yksi täysin järjetön ja jopa törkeä kysymys:
"Minkä seuraavista sijoittaisit mieluiten oman kotisi välittömään läheisyyteen? Valitse yksi vaihtoehto.
-vaalikone.yle.fi
Siis oikeesti! Mitä se nyt vaikuttaa, onko kotini lähellä ongelmanuorten hoitokoti (uuteen nuorisokotiin tulee olemaan n. 0,5 km), ruiskujen vaihtopiste (Sovatekille n. 3 km) vai asunnottomien yömaja? Oikein korrekti ilmaus toi "ongelmanuorten hoitokoti" vissiin. Nuorisokotia kai se meinaa. Kyllä jos tuon vastauksen perusteella ehdokkaansa näissä vaaleissa valitsee, niin morjens. Meidän kulmille mahtuu kaikki, tervetuloa.


Animalian eläinpoliittinen vaalikoe sen sijaan hoitui melko nopeasti, kun ei sisältänyt montaa kysymystäkään. Tällaisen nappasin sieltä mukaani:
Np. Huge L - Hartsipoppaa

torstai 20. syyskuuta 2012

Lastensuojeluasiaa

Sosiaalialan ammattijärjestö Talentiakin otti kantaa lastensuojelutyön laatuun ja nykyiseen järjestämiseen taannoisen surullisen mediassakin esillä olleen 8-vuotiaan kuoleman jälkeen. 
"Ikävä tosiasia on, että lastensuojelun tarve on kasvanut, mutta työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtään ovat heikentyneet. Pahimmillaan yhdellä lastensuojelun työntekijällä on asiakkaana yli sata lasta. Lastensuojelun laatusuositusten mukaan laadukas työ vaatii asiakasmäärän rajaamisen 20-35 lapseen työntekijää kohti." -Talentia 3.9.2012 15.35

Osallistuin sosiaalialan projektiin opiskeluni tiimoilta, jossa oli mukana sosiaalialan ammattilaisia Jyväskylästä. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä kertoi, että heidän asiakasmääränsä ovat n.40-70 lasta, eli Talentian suositus tuplaantuu. 
"Lastensuojelun resurssipula on seurausta poliittisista ratkaisuista eduskunnassa ja kunnissa.

Liki jokaisessa kunnassa lastensuojelutyötä tehdään paineessa, joka on kaukana laatusuositusten määristä. Suositusta saati määräystä henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään ei ole lastensuojelulaissa, eikä sitä ole käsiteltävänä olevassa sosiaalihuoltolakiluonnoksessa." -Talentia 3.9.2012 15.35
Kenen siis on syy? Mistä tämä tilanne johtuu? Kunnat voivat jossain määrin resurssoida omia varojaan lastensuojeluun, mutta miksei asia ole esillä sosiaalihuoltolakiluonnoksessa? Eikö sitä koeta niin tärkeäksi? Vanhuspalvelulain tiimoilta henkilöstöresurssit olivat kovasti tapetilla, tosin toivomaani tulokseen ei siinäkään laissa lopulta päästy. Itse koen lastensuojelun ensiarvoisen tärkeäksi, asiaksi, josta ei voida säästää. Jyväskylän kaupungin nettisivulla kerrotaan:
"Lastensuojelutyöllä pyritään ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havattuihin ongelmiin." -Jyväskylän kaupunki: Lastensuojelu
 "Yhdessä keskustellen perheen kanssa mietitään sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Perhetyö tarjoaa myös neuvontaa ja palveluohjausta. Työskentely on ennaltaehkäisevää ja maksutonta kotikäyntityötä." -Jyväskylän kaupunki: Neuvolan perhetyö

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat muotisanoja vähän joka saralla, mutta missä määrin ne konkreettisesti näkyvät esimerkiksi lastensuojelupalvelujen resurssoinnissa? 

Ensi- ja turvakotien liitto on myös julkaissut ammattilaisten ajatuksia aiheeseen liittyen. Näihin ajatuksiin yhdyn täysin, ja haluaisin asioihin tarttua Jyväskylän valtuustossakin.P.S.Allekirjoitin Allianssin nettisivulla Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulunnp. Paleface, Tommy Lindgren ja Redrama: Muista!

lauantai 8. syyskuuta 2012

Oikeus tietoon oikeuksista.

Suomen laki on jännä juttu. Käsittääkseni ihmiset kokevat, että Suomessa lakia noudatetaan melko tarkasti, etenkin virkamiesten taholla. Lait löytyvät kaikkine pykälineen erimerkiksi FINLEX-sivustolta, joten esimerkiksi omat oikeutensa voisi ajatella olevan helppoa löytää ja tunnistaa. Ehkä näin ei kuitenkaan ole. 


Suosittelen jokaiselle esimerkiksi Sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) sekä Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) lukemista. Laki teksti ei mielestäni ole loppujen lopuksi kovin hankalasti ymmärrettävää, kun vain jaksaa lukea sitä ajatuksen kanssa. Lisäksi internet tarjoaa myös selkokielelle käännettyä lakitekstiä. Itse olen onnekseni sosionomiopinnoissani "joutunut" tutustumaan muun muassa näihin lakeihin, sillä tottakai tulevan ammattilaisen tulee tietää, miten työ tulee lainkin puitteissa tehdä. Ja lakiahan ammatinharjoittajan, etenkin kunnallisen sektorin puolella tulee noudattaa. Vai mitä?


Otetaanpa esiin muutama lakipykälä tuosta sosiaalihuollon asiakaslaista, sillä se sisältää mielenkiintoisia ja mainioita asioita asiakkaan oikeuksista. 
1 § kertoo lain tarkoituksen, joka on
 "edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa".

Eli asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun. Toki "hyvä kohtelu" voidaan käsittää subjektiivisesti monella tapaa, mutta varmasti moni osaa kertoa esimerkkejä elävästä elämästä, joissa kohtelu on ollut jotain muuta kuin hyvää.


4 § kertoo, että asiakasta ei saa syrjiä eikä hänen ihmisarvoaan loukata. Huomioon on otettava
"asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuurinsa".Lempipykäläni on kuitenkin numero viisi (5), joka inspiroi tämän kirjoituksen otsikkoakin.  
"Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa  sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen."

Eli lyhyesti sanottuna, sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tietää oikeutensa ja eri vaihtoehdot, jolloin ammattilaisen velvollisuus on kertoa näistä asiakkaalle niin, että asiakas ymmärtää asian. Kuinka usein tämä toteutuu? Onko sosiaalihuollon työntekijöillä tapana kertoa asiakkailleen heidän oikeutensa ja mahdollisuutensa? Varmasti siis joillakin on, ja osa oikeuksista on itsestään selviä, mutta uskon, että tässä asiassa olisi paljon parannettavaa. Tämän lisäksi tässä laissa puhutaan muun muassa asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta (8 §) sekä oikeudesta omiin tietoihinsa (11 §, 13 §). Laissa määrätään myös siitä, että kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävistä yksi on tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi (24 §). Tiedätkö, kuka on Jyväskylän sosiaaliasiamies? Kyllä, sellainen on. Mietin sitä, missä määrin esimerkiksi sosiaaliasiamies ehtii hoitaa mainitsemaani tiedotuspuolta, kun sama ihminen vastaa Jyväskylän lisäksi lähes koko muun Keski-Suomen asioita.  Tässäpä muutama ajatus ja fakta sosiaalihuollon lakien ja käytännön kohtaamisesta. Ehkä tiedostaminen on portti johonkin parempaan.

perjantai 7. syyskuuta 2012

Ensimmäinen

Olen vasemmisto-opposition ehdokkaana Jyväskylässä tämän vuoden kunnallisvaaleissa. Ajatusmaailmani on sosialistinen/kommunistinen, ja aina vaalikoneissa SKP:n ehdokkaat ovat vastanneet lähinnä omia ajatelmiani.


Epäoikeudenmukaisuus on yksi suurimmista vihollisistani, jota vastaan haluan taistella joka päivä. Olen tajunnut, että yhteinen hyvä on ihan oikeasti myös minun omaksi hyväkseni. Kukaan ei voi koskaan tietää, milloin jokin "epäonni" kohtaa ja yhteiskunnan apu on tarpeen. Huolehtimalla ns. heikompi osaisista pelaamme kaikki lopulta omaan pussiimme, näin ajattelen. Lisäksi en itse voi voida kovinkaan hyvin, jos ympärilläni joku voi huonosti; ja nykyteknologian ja uutisten kautta koko maailma on tavallaan lähelläni. Näin ollen koen myös itselleni hyväksi jokaisesta ihmisestä välittämisen. 


Miksi sitten lähdin ehdokkaaksi? Ajatellessani asiaa enemmän joudun pikemminkin kysymään kaikilta, jotka eivät ole ehdokkaina, että miksi. Kunnanvaltuustossahan päätetään asioista, jotka koskevat meitä kuntalaisia, ihan jokaista, siis myös sinua ja minua. Kuka ei haluaisi päättää omista asioistaan? 

Uskon, että minulla on annettavaa jyväskyläläisille, ja, että osaisin olla mukana päättämässä asioistamme mahdollisimman hyvällä ja reilulla tavalla. Oman elämäni sekä muun muassa opintojeni avulla minulla on tietoa ja kokemusta esimerkiksi sosiaalipuolen palveluista, joiden kehittämisessä haluan mieluusti olla mukana. Mielestäni esimerkiksi maksuttomien, kunnan tuottamien lähipalvelujen puolesta taistelu on kannattavaa tässä markkinatalouden talutusnuorassa nöyrästi kulkevassa yhteiskunnassamme, ja siihen haluan ottaa osaa SKP:n rintamalla.